พอดีว่าจะลองใช้อุปกรณ์พวก gamepad มาควบคุมการทำงานของโปรแกรมที่ทำงานบน Linux อาจจะใช้ PC หรือ Pi ค่อยดูอีกที ภาษาหลักที่จะเอามาใช้งานคงเป็น python ลองหาวิธีดูก็พบว่าที 2 ทางเลือกที่ดูดี คือใช้ Module inputs หรือใช้โมดูล xbox360controller ซึ่ง xbox360controller ดูจะเรียกใช้ง่ายกว่า เพราะมี eventloop และ callback มาให้เลย ลองกับ gamepad ตัวนี้ (Signo GP-690) เมื่อเสียบกับเครื่องคอมพิวเตอร์จะเห็นเป็น Xbox 360 Controller รีวิว https://www.youtube.com/watch?v=Edf8XsGBNJI ตัวอย่างโปรแกรมที่ทดสอบการใช้งานของทุกปุ่มบน gamepad รายชื่อปุ่มต่างๆ ที่เรียกใช้งานได้ >>> controller.info()Microsoft X-Box 360 pad at index 0Axes: 5     axis_l     axis_r     hat     trigger_l