ใช้งาน Huawei aircard E8372 กับ Raspberry Pi

Spread the love

ซื้อ aircard ตัวนี้มาจะเอามาใช้กับ Mikrotik รุ่น hEX ที่บ้าน ไว้เป็น backup link เวลา AIS fibre เจ๊ง หาตัวนี้มาเพราะว่ามันเป็น 4G และใช้เป็น pocket wifi ได้ด้วยเมื่อเสียบเข้ากับ powerbank

bolt aircard

ซึ่งรายละเอียดของตัวนี้สามารถดูได้จาก
huawei site แน่นอนว่ามันใช้กับ Windows 10 และ Mikrotik ได้ แล้ว Raspberry Pi ล่ะ

update 24 Aug 2018: ที่เขียนข้างล่างนี้สำหรับ Raspbian Jessie ยังไม่ได้ลองว่า Strech เป็นอย่างไร แต่เท่าที่ดูเหมือนว่า bug ใน usb-modeswitch ถูกแก้ไขแล้ว ฉะนั้นก็น่่าจะใช้ได้เลย

เมื่อเสียบตัวนี้เข้ากับ Pi มันจะขึ้นเป็น storage device ตรวจสอบค่า device id ด้วยคำสั่ง lsusb ผลคือ

lsusb result shows a storage device

ใช้คำสั่ง usb_modeswitch เพื่อให้เปลี่ยน storage device เป็น network device
“`
# usb_modeswitch -v 12d1 -p 1f01 -M ‘55534243123456780000000000000a11062000000000000100000000000000′”
“`

ใช้ lsusb อีกครั้ง จะเห็น product id เปลี่ยนไป
lsusb result shows network device

ลองดู kernel message จะเห็นว่ามี network interface อันใหม่คือ eth1 เพิ่มขึ้นมา

เมื่อใช้คำสั่ง ifconfig จะเห็นว่า eth1 ได้ ip address จากตัว aircard แล้ว

จะเห็นว่าเราสามารถใช้งาน aircard ได้แล้ว หากต้องการตั้งค่าต่างๆ ของ aircard ก็ใช้ web browser เปิดไปที่ http://192.168.8.1 แต่เมื่อเรา reboot pi อีกครั้ง ตัว aircard ก็จะกลับเป็น storage device อีก

การทำให้ aircard เป็น network device ทุกครั้งที่เปิดเครื่องทำได้โดย

ขั้นแรก สร้างไฟล์ /etc/udev/rule.d/70-huawei_e8372.rules โดยมีข้อความข้างในคือ
“`
ACTION==”add”, SUBSYSTEM==”usb”, ATTRS{idVendor}==”12d1″, ATTRS{idProduct}==”1f01″, RUN+=”/usr/sbin/usb_modeswitch -v 12d1 -p 1f01 -M ‘55534243123456780000000000000011062000000101000100000000000000’”
“`

จากนั้นให้ update udev rules ด้วยคำสั่ง
# udevadm control –reload-rules

แก้ไฟล์ /etc/network/interfaces โดยเพิ่มบรรทัดต่อไปนี้
“`
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet dhcp
“`
(ถ้า interface ของ aircard ไม่ใช่ eth1 อย่าลืมเปลี่ยนตามด้วย)

คราวนี้จะ reboot อีกกี่ครั้ง เมื่อเสียบ aircard ก็จะมี network interface อันใหม่เพิ่มขึ้นมาทันที

เพิ่มเติม
จากการเข้าไปดู config ของ usb_modeswitch เห็นว่ามีข้อมูลของ huawei ตัวนี้อยู่แล้ว แต่ที่มันไม่ทำงานเพราะว่า script ของ udev มี bug อยู่


Spread the love

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.