ซื้อ aircard ตัวนี้มาจะเอามาใช้กับ Mikrotik รุ่น hEX ที่บ้าน ไว้เป็น backup link เวลา AIS fibre เจ๊ง หาตัวนี้มาเพราะว่ามันเป็น 4G และใช้เป็น pocket wifi ได้ด้วยเมื่อเสียบเข้ากับ powerbank ซึ่งรายละเอียดของตัวนี้สามารถดูได้จาก huawei site แน่นอนว่ามันใช้กับ Windows 10 และ Mikrotik ได้ แล้ว Raspberry Pi ล่ะ update 24 Aug 2018: ที่เขียนข้างล่างนี้สำหรับ Raspbian Jessie ยังไม่ได้ลองว่า Strech เป็นอย่างไร แต่เท่าที่ดูเหมือนว่า bug ใน usb-modeswitch ถูกแก้ไขแล้ว ฉะนั้นก็น่่าจะใช้ได้เลย เมื่อเสียบตัวนี้เข้ากับ Pi มันจะขึ้นเป็น storage device