ซื้อจอ TFT แบบในรูปมา เพื่อจะใช้กับ Arduino โปรแกรมแรกที่ใช้กับจอนี้เป็น example ที่มากับ library ของ adafruit ก็ใช้งานได้ดี เห็นที่จอมีช่อง sd card อยู่ ก็เลยลองให้แสดงรูปใน sd card วนๆ ไปดู แก้ไขจากตัวอย่างโปรแกรมแสดงรูปที่อยู่ใน library ของ adafruit เช่นเดียวกัน ปรากฏว่าทำงานได้ แต่ช้ามากๆ โดยรูปที่จะเอาขึ้นจอต้องเป็นไฟล์ BMP ด้วย ค้นพบว่ารูปแบบการแสดงผลของจอเป็นแบบ 16 บิต คือ สีแดง 5 บิต สีเชียว 6 บิต สี น้ำเงิน 5 บิต ถ้าจะให้แสดงผลเร็วขึ้นก็ต้องแปลงไฟล์ BMP แบบ 24 บิต เป็น 16 บิต ก่อน ซึ่งอ่านดูหลายที่เขาแนะให้ใช้