ตอนนี้เราจะมาดูกันว่าบอร์ดแต่ละแบบเร็วช้าต่างกันแค่ไหน วิธีการคือเราจะให้บอร์ดทุกอันทำงานแบบเดียวกันตาม flowchart นี้ สรุปย่อๆ ว่าให้ดูจำนวนเต็มทุกตัวตั้งแต่ 1-10000 ว่าตัวไหนเป็นจำนวนเฉพาะ ถ้าเป็นจำนวนเฉพาะให้เปิด LED ถ้าไม่ใช่ให้ดับ LED เมื่อครบแล้วถือเป็น 1 รอบ ให้บวกตัวนับจำนวนรอบแล้วแสดงผลที่ 7-segment LED บอร์ดที่นำมาทดสอบมีด้วยกัน 4 ตัว ตามรูป การทดสอบจะทำทั้งหมด 5 ครั้ง Code ที่ใช้ทดสอบนี้ใช้ library อยู่ 2 ตัว คือ MAX7219/MAX7221 Digital Tube 7-Segment LED Display Arduino Library https://github.com/ozhantr/DigitLedDisplay/ Library for driving MAX7219 displays using STM32 https://github.com/petoknm/MAX7219 โดยได้เพิ่ม code สำหรับใช้งาน 7-segment LED เข้าไป