การเขียนโปรแกรม ARM Cortex-M ตอนที่ 3 : ไฟกระพริบ

Spread the love

ตอนนี้เรามาลองเขียนโปรแกรมลงบอร์ดกัน ไปดูตาม vdo เลย

รายละเอียด MCU STM32F030F4P6 http://www.st.com/en/microcontrollers/stm32f030f4.html

ใน vdo มีการใช้ function HAL_Delay() และ HAL_GPIO_TogglePin() ซึ่งสอง function นี้เป็น function ที่ ST เตรียมไว้ให้แล้วใน STM32Cube ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสาร UM1785 Description of STM32F0 HAL and Low Layer drivers

ดูตอนอื่นๆ

หากมีข้อติชม หรือข้อสงสัยอะไร สามารถติดต่อผู้เขียนได้ที่ twitter @vorasilp


Spread the love

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.