ต่อจากตอนที่แล้ว (Part 1) ตอนนี้เราจะเชื่อมต่อทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยหน้าที่ของแต่ละส่วนเป็นดังนี้ Pi จะเรียกข้อมูลจาก web service ที่จะ return ข้อมูลกลับมาในรูปแบบ JSON ประกอบด้วย String และ List of String ตามรูป และส่งข้อมูลที่อยู่ใน List of String ไปแสดงผลที่ micro:bit ทีละตัว ทาง usb serial ทุกกี่วินาทีที่กำหนด micro:bit รับข้อมูลทาง usb serial มาแสดงผล เมื่อกดปุ่ม A ที่ micro:bit จะเป็นการร้องขอข้อมูลชุดใหม่จาก Pi ให้ Pi ส่งกลับมาทันที ไม่ต้องรอตามรอบ vdo แสดงการทำงาน code ของ micro:bit เขียนด้วย JavaScript Blocks Editor