เรื่องของเรื่องคือช่วงหลังๆ นี้บริการอินเทอร์เน็ตของทรูแบบ DOCSIS ที่ใช้อยู่ออกอาการเอ๋อๆ คือ เวลาเข้าเว็บบางครั้งจะเจอ error ว่า service unavailable ต้อง refresh browser แล้วจะเข้าได้ปกติ หรือบางครั้งเวลาเข้าเว็บเป็น url แบบย่อ เช่น t.co ของ twitter หรือ bit.ly จะค้างไปเลย ต้องกด stop และ reload ถึงจะหาย แต่บางครั้งก็ไม่หาย จึงเริ่มมองหาทางเลือกอื่นนอกจากทรู ที่หมู่บ้านมี node ของ 3BB อยู่ข้างๆ ป้อมยาม และมีป้ายของ AIS บอกว่ามีบริการ fiber แล้ว ก็เลยมองไปที่ AIS ก่อน เพราะว่าไม่ชอบ JAS เป็นการส่วนตัว ถถถถ 28 ธันวาคม 59 ไปเดินเก็บใบโปรโมชั่นของทรูกับ AIS มาเทียบกัน